Pralesy - Greenpeace

VÝSTAVA POSTERŮ - Island země ohně a ledu - cestování, Roverway 2009 (skautské setkání)

O výstavě

  • Výstava zachycuje mezinárodní setkání skautů (ve věku 16- 18 let), na ostrově Island.
  • Celkem zde bylo přes 3000 účastníků. Heslo akce bylo OPEN UP! (otevřít se poznání, dobrodružství, přátelství, …)
  • Na fotografiích jsou zachyceni členové 93 členného českého kontingentu.
  • Jedná se o postřehy z jedinečné akce na jedinečném místě.
  • Fotografie z Islandu – jak jej poznala severočeská skupina – obrovské vodopády, gejzíry, ledovce, pusté vnitrozemí, přátelští obyvatelé,…
  • Skautská akce Roverway byla podpořena fondem hejtmanky Ústeckého kraje.

loga

Organizace výstavy

Otevírací doba a vstupné:

  • vstupné je volné
  • do výstavy je zajištěn bezbariérový přístup (výtah)
  • v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně (České mládeže 8, 400 96, 4. patro)

Roverway 2009Šestice skautů z Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem reprezentovala Ústecký kraj na Evropském setkání roverů a rangers – Roverway. Z celé republiky se pak zúčastnilo 93 skatů a skautek. Jedná se o Evropské setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku od 16 do 22 let), které se koná vždy jednou za 3 roky v některé evropské zemi. Starší skauti a skautky pak pomáhají na akci jako mezinárodní servistým. Pro konání tohoto Roverway, které proběhlo v termínu 20. – 28. července 2009, byl vybrán právě Island.
Skautského setkání na Islandu se účastnilo přes 3 000 dalších roverů a rangers převážně z evropských států, přibyly k nim však i skupiny až z Hongkongu, Kanady, Spojených států a dalších několika mimoevropských států.
Akce byla rozdělena na dvě části. První z nich nazvaná Journey, bylo putování po různých částech Islandu, a druhá bylo Althingi (název pro Islandský parlament), setkání všech účastníků na skautské základně u jezera Ulfjótsvatn.
Při Journey byly skupinky téměř po celém Islandu. Například Jitka Říhová z Teplic byla na Journey s názvem Robinson Crusoe - Trosečnické přežití. Skupina 50 skautů a skautek se vydala do krajiny jezer, tzv. Highlands, byla zde skauty a skautky národnosti české, islandské, španělské, lucemburské a německé. Skupina prožila čtyři dny putování, s batohem na zádech. Také zde vyzkoušela na vlastní kůži Islandský vtip o počasí: „Nelíbí se ti současné počasí? Nevadí, počkej čtvrt hodiny a bude hůř.“
Druhá část akce byla již na skautské základně. Heslo roverského setkání znělo: OPEN UP…!, a v jeho duchu se nesl celý program, který byl rozdělený do tzv. „vesnic“. Například ve „vikingské vesnici“ byl prostor k bližnímu poznání kulturních a řemeslných zvyků a v „environmentální“ jste se zase mohli blíže seznámit například s islandskou přírodou a recyklací věcí.
Každý večer byly různé koncerty a další programy. Vzhledem k tomu, že byl polární den ,tak bylo takřka celou noc světlo. Nezapomenutelná atmosféra panovala u české čajovny U Protrženého čajového pytlíku, kterou na akci provozoval tým roverů z Českých Budějovic. Nelze zapomenout ani na Carnival Day, kdy se každý národ snažil nalákat ke svému stánku spoustou dobrot, her a zajímavostí o svojí zemi. V tento den nás dokonce svojí návštěvou poctil i prezident Islandu.
Pro Jitku Říhovou byly nejintenzivnějším zážitek barevné západy slunce, které zase o dvě hodiny později vyšlo a pestrost davu, který společně zpívá song akce pod vlajícími vlajkami několika desítek zemí a radostně si užívá možnosti být společně na skautské akci mezinárodního rozměru. Roverway byla skvělá šance potkat nové přátele z jiných zemí a zažít dobrodružství v přírodě. Přeci jen, u nás za humny si vajíčka v horkém prameni nevaříme.
Všichni účastníci po skončení samotné akce využili příležitosti a dle svých časových možností procestovali Island. Na podzim budou následovat výstavy a přednášky o akci Roverway a Islandu v několika severočeských městech. Skautská akce Roverway byla podpořena fondem hejtmanky Ústeckého kraje.
Touto formou jsme chtěli poděkovat, že jsme se mohli této akce zúčastnit.
Za severočeskou skupinu Bc. Dana Waldsteinová