Pralesy - Greenpeace

VÝSTAVA POSTERŮ - LETNÍ ŠKOLA IALE 2009

O výstavě

Organizace výstavy

Otevírací doba a vstupné:

  • vstupné je volné
  • do výstavy je zajištěn bezbariérový přístup (výtah)
  • v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně (České mládeže 8, 400 96, 4. patro)

Seznam posterů:

1. Bashir Omer Bashir (Sudan/Slovakia), Comenius University in Bratislava, basher.omer@hotmail.com

2. Baus Peter (Slovakia), Comenius University in Bratislava, peterbaus@peterbaus.eu

3. Berrová Eva (Czech Republic), J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, eva.berrova@seznam.cz

4. Brabcová Dana (Czech Republic), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno,dana.brabcova@centrum.cz

5. Broda Agnieszka (Poland), Politechnika Gdanska, Gdańsk

6. Deak Johanna (Sweden). Swedish University of Agriculture Sciences, ALNARP, johanna.deak@ltj.slu.se

7. Durejko Agnieska (Poland), Politechnika Gdanska. Gdańsk, agnes.durejko@gmail.com

8. Heyman Erik (Sweden), University of Gothenburg, erik.heyman@dpes.gu.se

9. Keyzlarová Sandra (Czech Republic), Masaryk University, Brno, keyzlar@gmail.com

10. Krenz Michal (Poland), Politechnika Gdanska, Gdańsk, michal@krenz.pl

11. Kulišťáková Lenka (Czech Republic), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, jenka.kuli@seznam.cz

12. Majeská Miroslava (Slovakia), Constantine The Philosopher University in Nitra, miroslava.majeska@gmail.com

13. Miklošovičová Anna (Slovakia), Comenius University in Bratislava, miklosovicova@fns.uniba.sk

14. Mišíková Pavlina (Slovakia), Ministry of the Environment of the Slovak Republic, misikova.pavlina@enviro.gov.sk

15. Papajová Majeská Ľubica (Slovakia), Comenius University in Bratislava, papajoval@fns.uniba.sk

16. Pessina Gloria (Italy), Politecnico di Milano, gloria.pessina@gmail.com

17. Poklembová Veronika (Slovakia), Slovak University of Technology in Bratislava, veronkaa@gmail.com

18. Quintas Andreia (Portugal), Universidade do Porto, andreia.quintas@fc.up.pt

19. Rakhimova Nelya (Russia), Tyumen State University, nelyarakhimova@yahoo.com

20. Richnau Gustav (Sweden), Swedish University of Agriculture Sciences, ALNARP,gustav.richnau@ltj.slu.se

21. Sedláček Jozef (Czech Republic), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno,jozef.sedlacek@gmail.com

22. Shioya Mari (Japan/Slovakia), Comenius University in Bratislava, marishioya@gmail.com

23. Sjoman Henrik (Sweden) Swedish University of Agriculture Sciences, ALNARP: Henrik.Sjoman@ltj.slu.se

24. Šlajchrt Martin (Czech Republic), J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, mslajchrt@seznam.cz

25. Slavkovik Darko (Macedonia / SK), Comenius University in Bratislava, slavkovic@fns.uniba.sk

26. Špulerová Jana (Slovakia), Institute of Landscape Ecology SAS, Bratislava, jana.spulerova@savba.sk

27. Tománková Katarína (Slovakia), Comenius University in Bratislava, tomankova.k@gmail.com

28. Tomsová Jitka (Czech Republic), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, jita.toms@gmail.com

29. Travníček Ján (Czech Republic), Masaryk University, Brno, jan.travnicek@mail.muni.cz

30. Turčáni David (Slovakia), Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, turcani@gmail.com

31. Wisniewska Dorota (Poland), Politechnika Gdanska, Gdańsk, architon80@gmail.com