Geofilm

Pláč v temnotách / A Cry in the Dark

Začátkem června roku 2004 se vracel Paban Kumar, student filmové školy, na prázdniny domů, do Manípuru. Tento malý indický svazový stát byl od konce 19. století pod britskou nadvládou a teprve roku 1947 získal v rámci Indie nezávislost. Brzy však poznal tlak ze strany federální indické vlády, který vyvrcholil v roce 1958 ustavením „Armed Forces Special Power Act" (AFSPA). Ten umožnil vstup indickým vojákům, kteří měli bojovat proti údajným separatistickým hnutím. Ve skutečnosti ale dodnes tyranizují především místní obyvatele. Jedenáctý červen však vyburcoval celý národ k demonstracím. Mladá žena Manorama byla bez jediného důvodu zatčena, znásilněna a umučena k smrti. Po tom, co byly násilím rozehnány hromadné demonstrace, se pokusilo upálit několik studentů. Film mimo jiné dokumentuje neobyčejnou brutalitu indických pořádkových sil, v níž jim očividně nebrání ani přítomnost kamery. Kumarův dokument zaznamenává řetězec událostí, které se odehrávaly do konce září téhož roku, ale dodnes nemají konečné vyústění. Pro zbytek světa je Indie stále nejlidnatější demokracií na světě a Manípuřané pouze přehlédnutelnou menšinou.  
(převzato z http://oneworld.cz/ow/2007/pop.php?id=11086)

Haobam Paban Kumar / India / 2006 / 52 min.

Film je uváděn ve spolupráci s filmovým festivalem Jeden svět

Jeden svět

Festival Jeden svět je jedním z nejvýznamnějších multikulturních festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě. Koná se každoročně na začátku března a patří mezi zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů. Zabývá se sociálními tématy, problematikou rozvojových zemí, lidskými právy a lidskými příběhy. Organizátorem festivalu je společnost Člověk v tísni, která je humanitární organizací s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Spolupořadatelem je ministerstvo kultury. Festival jeden svět má přinášet komplexní a vyvážené informace a hlubší pochopení souvislostí a důležitých zahraničně politických a společenských témat. Oslovuje především mladé lidi, studenty a středoškoláky. V rámci festivalu je udělována osobnostem, které se zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů, jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini. 
http://clovekvtisni.cz

Film bude uveden přednáškou .....