headerphoto

TÝDEN GEOGRAFIE 2011

Severočeská pobočka ČGS oslavila 50 let „50 let vám pomáháme poznávat svět“ stojí na našich internetových stránkách Severočeské pobočky ČGS. Jak jistě víte, pobočka vznikla 27. listopadu 1961 a dne 15. listopadu 2011 bylo toto jubileum připomenuto v rámci popularizační akce Týden geografie. Týden geografie (http://tyden.geograf.cz/) je již tradičně pořádán v polovině listopadu na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Na jeho programu se v posledních letech kromě výrazné pomoci studentů podíleli také přednášející z dalších součástí ústecké univerzity, Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Muzea města Ústí nad Labem, Greenpeace, Hnutí Duha, Eurocentra v Ústí nad Labem, Barmského centra v Praze, magazínu Koktejl, Univerzity Karlovy v Praze či Západočeské univerzity v Plzni a mnoha dalších institucí.

V roce 2011 zahrnoval Týden geografie tři dny vyplněné zajímavými přednáškami studentů i zaměstnanců ústecké katedry geografie a pozvaných hostů. A. Šrejber, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje referoval o horském regionu Krušných hor a jeho potenciálu figurovat na seznamu světového dědictví UNESCO. Hostem byl také redaktor časopisu Koktejl M. Dvořák. Týden geografie byl spojen s další kulturní akcí – Festivalem arabské kultury, v rámci něhož se představili na půdě katedry geografie studenti Blízkovýchodních studií z Plzně nebo byl například uspořádán workshop Arabština pro začátečníky. Studenti katedry geografie UJEP (J. Hlaváčová, J. Kostovič, N. Lafantová, L. Zedníček) sdělovali zejména své cestovatelské dojmy a zkušenosti ze studia v zahraničí. Následně o možnostech studia na zahraničních univerzitách a také o aktivní spolupráci se zahraničními univerzitami (např. projekt InWest nebo PARNET) hovořili P. Raška, B. Pohajdová a M. Šlajchrt. Úterní program vyvrcholil krátkým představením aktivit České geografické společnosti a zejména připomenutím půl století trvání její Severočeské pobočky. P. Raška a S. Kučerová předali ku příležitosti této slavností chvíle všem účastníkům Týdne geografie pamětní list podepsaný prezidentem ČGS, Tadeuszem Siwkem. A protože žádná význačná oslava se neobejde bez dortu, všichni také společně rozkrojili dort Severočeské pobočky ČGS s padesátkou. Na výše zmíněné aktivity navázal ve středu tradiční Den geografie, určený zejména učitelům zeměpisu středních a základních škol, a GIS Day, pořádaný katedrou geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP, jehož součástí byly přednášky a workshopy zaměřené na geografické informační systémy. Na katedře geografie Přírodovědecké fakulty se učitelé mohli seznámit se současnými vývojovými trendy českého i světového hospodářství na přednášce M. Bursy, aktuální pohled na mapu světa a makroregiony zprostředkovali L. Skokan a J. Anděl. Následovaly dva didakticky zaměřené workshopy věnované tématu dědictví (S. Kučerová) a mentálním mapám ve výuce zeměpisu (J. D. Bláha), kde učitelé mimo jiné zakreslovali do slepé mapy Ústeckého kraje to, co považují za dědictví, a následně měli možnost porovnávat a diskutovat své nákresy.

Autoři fotografií: Zuzana Pavlasová, Zuzana Šimonová a Nikola Černá

TG 2011 TG 11

TG 11