headerphoto

"TÝDEN GEOGRAFIE 2006"

Týden geografie 2006

Obsah:

Předání cen výhercům soutěže "Najdi a neztrať se"

V pondělí byly předány věcné ceny výhercům soutěže "Najdi a neztrať se" za účasti organizátorů a vedení katedry.

Týden geografie 2006

ZÁVĚR ...

Historicky první Týden geografie mnohé z nás překvapil z různých důvodů. Pro mne byl překvapením zájem studentů jak o samotnou organizaci a možnost vystoupení v rámci přednášek, tak i zájem o vystoupení svých kolegů.
Pravděpodobně nejsledovanější přednáškou byly historické mapy v podání Z. Kučery a nejvíce zajímavá (podle množství kladených dotazů) Bělorusko ... a Geocaching.
Z doplňujících akcí pravděpodobně nejobtížnější byla soutěž "Najdi a neztrať se ...".
Na závěr bych rád poděkoval jak přednášejícím tak především dobrovolným organizátorům  z řad studentů:

 • Jana Ceeová (Soutěž "Najdi a neztrať se"),
 • Zuzana Ceeová (poster "20 nej..."),
 • Jan Lederer (Vlakem po východě USA),
 • Tomáš Málek (Studium v Rusku, překladatel),
 • Tomáš Marek (Bělorusko očima Bělorusů a sdělovacích prostředků),
 • Petr Matzig,
 • Filip Rom.

Mgr. Tomáš Oršulák / ředitel

Přednášející:

 • Jiří Anděl (Geofilatelie)
 • Jiří Anděl a Martin Balej (Nový Zéland - V zemi pána prstenů),
 • Béreš UTM, WGS 84 a MGRS),
 • Ivan Bičík (ČGS)
 • Jana Ceeová (Soutěž "Najdi a neztrať se"),
 • Zuzana Ceeová (poster "20 nej..."),
 • Petra Češková (Člověk mění krajinu - krajina mění člověka),
 • Tomáš Dolanský (Ústecko na starých mapách),
 • Ivan Farský (ČGS v Ústi nad Labem)
 • Zděnek Kučera a studenti z Nymburka (To nejlepší ze starých map),
 • Karel Kunc (Skeptický ekolog),
 • Jan Lederer (Vlakem po východě USA),
 • Tomáš Málek (Studium v Rusku, překladatel),
 • Tomáš Marek (Bělorusko očima Bělorusů a sdělovacích prostředků, Člověk mění krajinu - krajina mění člověka),
 • Josef Mareš (Skalisté hory),
 • Jiří Martínek (České jména na mapě světa),
 • Tomáš Matějček (Pískovny – jizvy v krajině nebo oázy života?),
 • David Oršl (Geocaching),
 • Tomáš Oršulák (Mapy okolo nás, Hrajeme si s anaglyfy),
 • Alena Vejvodová (Pod maltskou vlajkou).

>Info stánek: Alexandr Furman, Michaela Klobásová, Jiří Kůs.

>Publikace k výročí 45 let ČGS v Ústí nad Labem - Pavel Raška.

>Akce by se neuskutečnila bez finanční podpory katedry geografie a spolupráci s vedením Přírodovědecké (M. Balej, G. Dvorníková) a Pedagogické fakulty (I. Bertl, Z. Kubištová).

3. DEN

 • To nejlepší ze starých map - Kučera
 • Nový Zéland - V zemi pána prstenů - Anděl, Balej
 • Bělorusko očima Bělorusů a sdělovacích prostředků - Marek, Málek
 • Pod maltskou vlajkou - Vejvodová
 • Člověk mění krajinu - krajina mění člověka - Marek, Češková
 • Skalisté hory - Mareš

Soutěž "Najdi a neztrať se"
Vítěz třetího dne - P. Krupka

>Fotky poskytla Z. Ceeová

Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Zájem o plakát Z. Ceeové Jakub (student od Z. Kučery)
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Info stánek F. Rom a   ...
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
J. Peštová a plná učebna studentů... student od Z. Kučery
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Maksim a T.O. Maksim a T.M.
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
A. Furman Tomáš Marek a Petra Češková

 

2. DEN

 • Zahájení GIS DAY 2006 - Oršulák
 • Vyhlášení vítězů soutěže GEOFOTO a ŽIJ GEOGRAFIÍ - Oršulák
 • UTM, WGS 84 a MGRS - Béreš
 • Mapy okolo nás - Oršulák
 • Hrajeme si s anaglyfy - Oršulák
 • Ústecko na starých mapách - Dolanský
 • České jména na mapě světa - Martínek
 • Geocaching - Oršl

Soutěž "Najdi a neztrať se"
Vítězky druhého dne - E. Jodasová a L Pustinová.

GIS DAY 2006
Den geografických informačních systémů je významný osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato bezesporu důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život.
Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii geografických informačních systémů, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů, vizualizovat je, analyzovat, čímž přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území.
Den GIS je součástí týdne geografického uvědomění „Geography Awareness Week“, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. Tato aktivita vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Zaměřena je především na vzdělávání mládeže. Letos oslavíme „Geography Awareness Week“ v polovině listopadu. Z popudu National Geographic Society vznikla rovněž nová iniciativa na podporu všeobecné vzdělanosti „Geography Action“.
Více podrobností naleznete na http://www.nationalgeographic.com/geographyaction/.
Den GIS probíhá každoročně v listopadu ve firmách a školách po celém světě a díky němu jsou miliony dětí i dospělých informováni o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat.
Hlavními sponzory Dne GIS jsou National Geographic Society, Association of American Geographers (AAG), University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS), United States Geological Survey, Library of Congress, Sun Microsystems, Hewlett-Packard a ESRI.

Chcete-li se dozvědět více o Dni GIS a o tom, jak se k této aktivitě můžete připojit, navštivte webovou stránku http://www.gisday.com.

> Vyhlášení vítězů soutěže GEOFOTO a ŽIJ GEOGRAFIÍ

GEOFOTO:

 1. Ilona Krabicová, Litoměřice

 2. Denisa Rathausová, Litoměřice

 3. Jakub Brejša, Čáslav

ŽIJ GEOGRAFIÍ

 1. Jana Daňková a kol., Ústí nad Labem

 2. Natalie Schořová, Litoměřice

Výherci budou kontaktování během následujících 14 dnů z důvodu předání věcných cen.

>Fotky poskytla Z. Ceeová a T. Marek

Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
GIS DAY 2006 GIS DAY 2006
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Hrajeme si s anaglyfy Hrajeme si s anaglyfy
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Hrajeme si s anaglyfy J. Martínek
Česká jména na mapě světa
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
T. Dolanský
Ústecko na starých mapách
J. Martínek
Česká jména na mapě světa
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
402 Info stánek
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
T. Marek - dnes "jen" fotograf D. Oršl - Geocaching
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
Info kiosek ... Postery

1. DEN

 • Oslavy 45 let ČGS - Bičík, Farský, Oršulák
 • Geofilatelie - Anděl
 • Studium v Rusku - Málek
 • Pískovny – jizvy v krajině nebo oázy života? - Matějček
 • Skeptický ekolog - Kunc
 • Vlakem po východě USA - Lederer

>Oslavy 45 let ČGS
Po krátkém přivítání se ujal slova bývalý dlouholetý prezident České geografické společnosti I. Bičík.  Ve své řeči se rozhodl motivovat studenty ke vstupu do jedné z nejstarších vědeckých společností v České republice a krátce je také seznámil s její historií. I. Farský (vedoucí Ústecké pobočky ČGS) pokračoval v povídání o vzniku pobočky a významných osobnostech geografického života.
Oslavy vyvrcholily předáním pamětních listů významným současným a minulým osobnostem, které se zasloužily o rozvoj geografie a ČGS v severozápadních Čechách. Pamětní listy také byly předány studentům, kteří se podíleli na organizaci "Týdne geografie" a novým členům ČGS.

>Soutěž "Najdi a neztrať se"
První den, také začala zajímavá hra tematicky zaměřená na geografii, která je určena všem co se nebojí trochu hledání a přemýšlení. Hru zorganizovala J. Ceeová spolu s P. Raškou. Nejlepší čas prvního dne měl T. Málek. Po následujících 2 dnech bude vyhlášen absolutní vítěz.

>Fotky poskytla Z. Ceeová

Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
členové katedry geografie I. Farský (vedoucí Ústecké pobočky)
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
J. Anděl a I. Bičík (v pozadí P. Raška, M. Balej) T. Málek
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
M. Balej P. Raška
   

POSTERY

HIstory of Navigation Britannica 2004 Poutníci 2005
     
Týden geografie 2006 Týden geografie 2006 Týden geografie 2006
     

>"TÝDEN GEOGRAFIE"

>Naše katedra má již dlouholetou tradici ve spolupráci s učiteli, studenty a žáky středních a základních škol. Spolupráce probíhala a probíhá v podobě „Zeměpisné olympiády“, „Dne geografie“ nebo např. „GIS DAY“.
Harmonie vzájemných vztahů lidí a krajiny je v popředí zájmu dnešní společnosti a geografie je vědou, která tyto vztahy zkoumá a výsledky se snaží předat nastávající generaci. Popularizací těchto vztahů v rámci výuky na středních, základních školách a přednášek pro veřejnost chceme dosáhnout lepšího propojení výzkumu a vzdělávání. Jedním z významných kroků k popularizaci se stal  „Týden geografie“. Součástí akce je několik dílčích aktivit  např. soutěže „ŽIJ GEOGRAFIÍ“ a "GEOFOTO", odborné přednášky českých odborníků, akademických pracovníků, nadšenců a studentů. Významnou součástí je i výstava významných historických map předního českého sběratele Zdeňka Kučery.
Letošní rok je jubilejní pro Českou geografickou společnost - Ústecká (Severočeská) pobočka slaví 45 let svého trvání.

Program "Týdne geografie"

Týden geografie 2006

Letáky

Týden geografie 2006 Týden geografie 2006 Týden geografie 2006 Týden geografie 2006 Týden geografie 2006

LOGA

Týden geografie 2006 Týden geografie 2006 Týden geografie 2006

45 LET ČGS V ÚSTÍ NAD LABEM

Týden geografie 2006